Nowy Zarząd Klubu

Wczoraj, 15 kwietnia, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu LKS Budowlani – Całus Nowy Tomyśl. Uczestników spotkania powitał Prezes Klubu – Jerzy Nowak, który zaproponował porządek obrad. Na początku dokonano wyboru Przewodniczącego Zebrania, którym został Jakub Skrzypczak.


Sprawozdawczą część przedstawili kolejno Prezes oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W Wystąpieniu Jerzego Nowaka, podkreślony został progres Klubu na przestrzeni ostatnich czterech lat, w których sukcesów Klubu było naprawdę wiele. Nie zabrakło podziękowań dla trenerów, zawodników oraz przede wszystkim dla sponsorów Klubu, bez których ciągły rozwój byłby niemożliwy. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zakończyło się postawionym wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu, które Walne Zebranie przegłosowało jednomyślnie pozytywnie.

W kolejnej części spotkania zaproponowano i przegłosowano skład nowego Zarządu Klubu, w skład którego weszli: Prezes Zarządu – Jerzy Nowak, Wiceprezesi – Mateusz Całus i Arkadiusz Burkowski, Skarbnik – Marcin Lampe oraz Członkowie Zarządu – Piotr Urbanowicz, Wojciech Piechowiak, Jakub Skrzypczak. W skład Komisji Rewizyjnej nowej kadencji Klubu stworzyli: Przewodnicząca – Agata Mieloszyńska – Nowak, Tomasz Kudłaszyk oraz Maciej Strelenok.

Po ukonstytuowaniu się Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej głos zabrał Prezes LKS Budowlani – Całus, który podziękował za zaufanie oraz nakreślił plany na najbliższe lata.

FOT. Szymon Konieczny,  @colorblind

dodano: 16.04.2019

KOMENTARZE (0)

Ładowanie w toku...

SPONSORZY STRATEGICZNI

SPONSORZY

WSPÓŁPRACA

MEDIA